Proff
Proff

Nordisk Facade AS

Org nr998 504 120
Telefon466 62 146
AdresseBendiksklev 16 A, 4836 Arendal

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--473480422
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 3231 5362 35011 41122 533
Annen driftsinntekt−46372667430
Sum driftsinntekter2 2781 9083 01711 45422 533
Varekostnad6631 3451 1354 73613 425
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader6229502 3063 7773 822
Herav kun lønn5238071 9073 1793 210
Ordinære avskrivninger017815433-
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1542 4401 5001 1434 019
Driftsresultat839−3 006−2 0781 7651 267
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-2721-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt16279179
Sum finansinntekter−403016389
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1181207679-
Andre finanskostnader515643147
Sum annen finanskostnad515643147
Sum finanskostnader12313514082147
Resultat før skatt675−3 111−2 2021 7211 128
Sum skatt00−470398255
Ordinært resultat675−3 111−1 7321 323874
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat675−3 111−1 7321 323874
Ordinært utbytte0----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0----
Konsernbidrag0----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler000-0
Sum anleggsmidler0527706724107
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0527706674-
Sum varige driftsmidler0527706674-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer--050107
Sum finansielle anleggsmidler--050107
Sum varelager25825867131156
Kundefordringer1 4168841 7331 8032 108
Konsernfordringer57605047-
Sum fordringer1 5571 0272 1972 6342 879
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 9831 5972 0143 6224 026
Sum Kasse/Bank/Post1 9831 5972 0143 6224 026
Sum omløpsmidler3 7992 8824 8826 2867 061
Sum eiendeler3 7993 4105 5887 0117 168
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital0----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital−1 849−2 5245862 318995
Annen egenkapital005862 318995
Sum egenkapital−1 749−2 4246862 4181 095
Sum avsetninger til forpliktelser00085110
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner83466525445-
Langsiktig konserngjeld71----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld0411309--
Annen langsiktig gjeld0411309--
Sum langsiktig gjeld154877834530110
Gjeld til kredittinstitusjoner11991---
Leverandørgjeld4091 0261 8931 0313 767
Skyldig offentlige avgifter26558351234335
Ordinært utbytte0----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0----
Kortsiktig konserngjeld---530-
Annen kortsiktig gjeld3 7162 8821 8231 8451 861
Sum kortsiktig gjeld5 3934 9574 0674 0625 963
Sum gjeld5 5485 8344 9014 5926 073
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 7993 4105 5887 0117 168
Garantistillelser--0--
Pantstillelser--0--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Nordisk Facade AS

Org nr 998 504 120

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo