Proff
Proff

Lerkendal Invest AS

Org nr997 706 749
AdresseGrønnegata 41, 2317 Hamar

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt42 27338 45931 92533 92536 467
Sum driftsinntekter42 27338 45931 92533 92536 467
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader---00
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger15 06315 06315 06315 06315 063
Nedskrivning00000
Andre driftskostnader1 9441 3111 2431 4351 368
Driftsresultat25 26522 08515 61817 42620 036
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt5 2611 902355494911
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter5 2611 902355494911
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader0----
Resultat før skatt30 52623 98715 97317 92020 948
Sum skatt6 7165 2843 5143 9424 608
Ordinært resultat23 81118 70212 45913 97816 339
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat23 81118 70212 45913 97816 339
Ordinært utbytte--12 45913 97816 339
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--12 45913 97816 339
Konsernbidrag−1 124----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill00000
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler388 941403 420418 483433 547447 210
Tomter, bygninger og annen fast eiendom287 029300 603314 176327 750341 324
Maskiner/anlegg/biler93 44592 86192 86192 86191 461
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler8 4679 95611 44612 93614 425
Sum varige driftsmidler388 941403 420418 483433 547447 210
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer4 6753 0191 9328676 287
Konsernfordringer164 129140 598---
Sum fordringer168 976144 480116 67498 90284 571
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post-----
Sum Kasse/Bank/Post-----
Sum omløpsmidler168 976144 480116 67498 90284 571
Sum eiendeler557 917547 900535 157532 449531 781
Aksje/Selskapskapital500 000500 000500 000500 000500 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital500 000500 000500 000500 000500 000
Sum opptjent egenkapital00000
Annen egenkapital00000
Sum egenkapital500 000500 000500 000500 000500 000
Sum avsetninger til forpliktelser20 53421 02419 53316 01912 077
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner00000
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld00000
Sum langsiktig gjeld20 53421 02419 53316 01912 077
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld9151 0067521 1431 576
Skyldig offentlige avgifter1 5471 3747461 3081 789
Kortsiktig konserngjeld32 75422 496---
Annen kortsiktig gjeld2 1672 00014 12613 97816 339
Sum kortsiktig gjeld37 38326 87615 62416 42919 704
Sum gjeld57 91747 90035 15732 44931 781
SUM EGENKAPITAL OG GJELD557 917547 900535 157532 449531 781
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Lerkendal Invest AS

Org nr 997 706 749

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo