Proff
Proff

Lekekassen AS

Org nr835 441 652
AdresseØsterskogen 48, 4879 Grimstad

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn9259302 007863916
Leder annen godtgjørelse156171215213212

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter524 206508 948488 223274 816183 013
Annen driftsinntekt686281---
Sum driftsinntekter524 892509 229488 223274 816183 013
Varekostnad347 162301 807298 517172 215113 713
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader37 02336 34738 04122 35220 134
Herav kun lønn31 61631 59732 94119 03116 978
Ordinære avskrivninger1 3371 2181 0301 010937
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader70 56588 56980 26653 46139 644
Driftsresultat68 80481 28970 36925 7798 585
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3002172404337
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3671 31985213
Sum finansinntekter6671 53632543527
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2 3151 2761 1081 560848
Andre finanskostnader7427251 757105-
Sum annen finanskostnad7427251 757105-
Sum finanskostnader3 0572 0023 3772 8261 112
Resultat før skatt66 41580 82367 31723 3887 499
Sum skatt14 62017 79114 8175 1521 723
Ordinært resultat51 79563 03252 49918 2365 776
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat51 79563 03252 49918 2365 776
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag46 80049 99815 600250231

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler603--
Sum anleggsmidler3 2384 0314 1063 5824 639
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3 2314 0223 1843 4674 345
Sum varige driftsmidler3 2314 0223 1843 4674 345
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler09212121
Andre fordringer-03094-
Sum finansielle anleggsmidler09918115294
Sum varelager175 032172 71669 17969 25766 454
Kundefordringer8 83412 5666 4297 113233
Konsernfordringer037 93263 10534 91532
Sum fordringer14 81351 93778 44342 9982 483
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post72 2582 9164 5423 0842 756
Sum Kasse/Bank/Post72 2582 9164 5423 0842 756
Sum omløpsmidler262 103227 569152 163115 33971 693
Sum eiendeler265 341231 599156 269118 92176 332
Aksje/Selskapskapital9090909090
Annen innskutt egenkapital1 1551 1551 1551 1551 155
Sum innskutt egenkapital1 6261 6261 6261 6261 626
Sum opptjent egenkapital91 80586 81073 77536 87618 890
Annen egenkapital91 80586 81073 77536 87618 890
Sum egenkapital93 43188 43675 40138 50220 516
Sum avsetninger til forpliktelser022-4986
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---09 500
Langsiktig konserngjeld--030 18310 818
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld01 2391 5751 8832 479
Annen langsiktig gjeld01 2391 5751 8832 479
Sum langsiktig gjeld01 2611 57532 11622 883
Gjeld til kredittinstitusjoner2911 047303325197
Leverandørgjeld23 18333 2245 82616 77511 504
Skyldig offentlige avgifter37 87836 57338 91523 57017 484
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld105 19364 10020 000320300
Annen kortsiktig gjeld3 9183 2953 7792 1961 827
Sum kortsiktig gjeld171 910141 90379 29348 30332 933
Sum gjeld171 910143 16380 86880 41955 816
SUM EGENKAPITAL OG GJELD265 341231 599156 269118 92176 332
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Lekekassen AS

Org nr 835 441 652

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo