Proff
Proff

Lej Holding AS

Org nr996 328 902
Telefon971 61 182
AdresseØvre Sund 1, 3018 Drammen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter--00-
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter0-00-
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader-----
Driftsresultat0-00-
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt381111
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt6 0006 0005001 631-
Sum finansinntekter6 0386 0015011 6321
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader11111
Sum annen finanskostnad11111
Sum finanskostnader11111
Resultat før skatt6 0386 0005001 6320
Sum skatt48----
Ordinært resultat5 9906 0005001 6320
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 9906 0005001 6320
Ordinært utbytte--700500-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--700500-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler2 0072 0072 0072 0072 007
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap2 007----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-2 0072 0072 0072 007
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler2 0072 0072 0072 0072 007
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer--72952951
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post10 1395 101140340118
Sum Kasse/Bank/Post10 1395 101140340118
Sum omløpsmidler10 1395 101869869168
Sum eiendeler12 1467 1082 8762 8762 175
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-1 1441 1441 1441 144
Sum innskutt egenkapital1001 2441 2441 2441 244
Sum opptjent egenkapital3 0669329321 1320
Annen egenkapital3 0669329321 1320
Sum egenkapital3 1662 1762 1762 3761 244
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital----931
Sum annen langsiktig gjeld---0-
Annen langsiktig gjeld---0-
Sum langsiktig gjeld0000931
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte--700500-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--700500-
Kortsiktig konserngjeld4 000----
Annen kortsiktig gjeld4 9324 932---
Sum kortsiktig gjeld8 9804 932700500-
Sum gjeld8 9804 932700500931
SUM EGENKAPITAL OG GJELD12 1467 1082 8762 8762 175
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Lej Holding AS

Org nr 996 328 902

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo