Proff
Proff

Isoteks Miljø AS

Org nr943 842 353
AdresseFurnesvegen 120, 2318 Hamar

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-709732796683
Leder annen godtgjørelse-168163165204

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter78 48165 60760 21562 42260 058
Annen driftsinntekt41991761 0791 027
Sum driftsinntekter78 90165 69860 29163 50161 085
Varekostnad24 48022 03019 33724 14522 283
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader31 17626 74324 36924 17623 053
Herav kun lønn26 10622 59420 72719 84419 252
Ordinære avskrivninger3 5663 3422 9192 8592 464
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader16 45013 37712 34912 53811 924
Driftsresultat3 2292071 318−2171 360
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt63718173
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 0001 1001 0002 4751 600
Sum finansinntekter1 0631 1071 0182 4921 603
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad859508848638655
Andre finanskostnader3721000
Sum annen finanskostnad3721000
Sum finanskostnader896530848638655
Resultat før skatt3 3967841 4871 6382 308
Sum skatt528173329360153
Ordinært resultat2 8686111 1591 2782 155
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 8686111 1591 2782 155
Ordinært utbytte4 000300500-1 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte4 000300500-1 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler20 76918 84518 72215 66412 167
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler19 59017 70517 56715 21211 827
Sum varige driftsmidler19 59017 70517 56715 21211 827
Aksjer/Investeringer i datterselskap165165165165165
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer12990105137176
Sum finansielle anleggsmidler1 1791 1401 155452341
Sum varelager2 9232 7673 8822 8242 665
Kundefordringer11 31514 8859 66512 70313 680
Konsernfordringer4 8906 1654 7932 4751 600
Sum fordringer23 12521 29814 63515 69015 508
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 2719661 1001 206960
Sum Kasse/Bank/Post1 2719661 1001 206960
Sum omløpsmidler27 31925 03119 61819 71919 132
Sum eiendeler48 08843 87638 34035 38331 300
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital5 5986 7306 4195 7604 482
Annen egenkapital5 5986 7306 4195 7604 482
Sum egenkapital5 6986 8306 5195 8604 582
Sum avsetninger til forpliktelser1 051954782596236
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner12 69211 61012 65311 7038 434
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld13 74312 56413 43512 2998 670
Gjeld til kredittinstitusjoner1 4253 953803 1532 593
Leverandørgjeld10 78910 1498 6015 1764 851
Skyldig offentlige avgifter4 9784 2103 6363 6643 823
Ordinært utbytte4 000300500-1 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte4 000300500-1 000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld7 0245 8695 4265 2315 781
Sum kortsiktig gjeld28 64824 48218 38617 22418 047
Sum gjeld42 39037 04631 82129 52326 718
SUM EGENKAPITAL OG GJELD48 08843 87638 34035 38331 300
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Isoteks Miljø AS

Org nr 943 842 353

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo