Proff
Proff

Imt Consulting AS

Org nr996 220 443
AdresseTorggata 31, 0183 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

31.12.2017

LEDERLØNN

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn131236458614573
Leder annen godtgjørelse-134-184183

RESULTATREGNSKAP

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter38595019 42249 50858 190
Annen driftsinntekt----0
Sum driftsinntekter38595019 42249 50858 190
Varekostnad-018 28348 18156 570
Beholdningsendringer----0
Lønnskostnader168275931804809
Herav kun lønn131236871682687
Ordinære avskrivninger949494183183
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader261371220434330
Driftsresultat−139209−106−94298
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----0
Inntekt på investering i datterselskap----0
Sum annen renteinntekt----0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----0
Sum annen finansinntekt01411
Sum finansinntekter01411
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad----0
Andre finanskostnader3111863114
Sum annen finanskostnad3111863114
Sum finanskostnader3111863114
Resultat før skatt−142199−121−156186
Sum skatt−544−27−3643
Ordinært resultat−137155−94−120143
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært----0
Årsresultat−137155−94−120143
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-02930
Sum anleggsmidler190284408475656
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler190284379473656
Sum varige driftsmidler190284379473656
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----0
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler----0
Sum varelager----0
Kundefordringer2036--
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2619128133414
Sum investeringer----0
Kasse/Bank/Post4786832 2351 7701 054
Sum Kasse/Bank/Post4786832 2351 7701 054
Sum omløpsmidler7396932 3631 9031 468
Sum eiendeler9299772 7712 3792 124
Aksje/Selskapskapital190190190190190
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital619756600694814
Annen egenkapital619756600694814
Sum egenkapital8199568008941 014
Sum avsetninger til forpliktelser06-033
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0105255390519
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld----0
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0110255390552
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld−16−1501 490960386
Skyldig offentlige avgifter1213596066
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld105391667473
Sum kortsiktig gjeld110−891 7151 094557
Sum gjeld110211 9711 4841 109
SUM EGENKAPITAL OG GJELD9299772 7712 3792 124
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Imt Consulting AS

Org nr 996 220 443

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo