Proff
Proff

Imhanstveit Holding AS

Org nr926 664 115
AdresseOsterøyvegen 2838, 5283 Fotlandsvåg

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter---
Annen driftsinntekt---
Sum driftsinntekter---
Varekostnad---
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader---
Herav kun lønn---
Ordinære avskrivninger---
Nedskrivning---
Andre driftskostnader-02
Driftsresultat-0−2
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt---
Sum finansinntekter---
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad---
Andre finanskostnader---
Sum annen finanskostnad---
Sum finanskostnader---
Resultat før skatt00−2
Sum skatt---
Ordinært resultat00−2
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat00−2
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler---
Sum anleggsmidler125125125
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---
Sum varige driftsmidler---
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler125125125
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler125125125
Sum varelager---
Kundefordringer---
Konsernfordringer---
Sum fordringer---
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post---
Sum Kasse/Bank/Post---
Sum omløpsmidler000
Sum eiendeler125125125
Aksje/Selskapskapital100100100
Annen innskutt egenkapital−6−6−6
Sum innskutt egenkapital949494
Sum opptjent egenkapital−2−2−2
Annen egenkapital---
Sum egenkapital929292
Sum avsetninger til forpliktelser---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld000
Gjeld til kredittinstitusjoner333333
Leverandørgjeld---
Skyldig offentlige avgifter---
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld---
Sum kortsiktig gjeld333333
Sum gjeld333333
SUM EGENKAPITAL OG GJELD125125125
Garantistillelser000
Pantstillelser000
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Imhanstveit Holding AS

Org nr 926 664 115

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo