Proff
Proff

Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar AS

A++
Proff Premium rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr987 832 916
AdresseIvar Aasen-gate 10, 6150 Ørsta

Hovden og Vatne utfører både lovpålagt revisjon og andre avtalte kontrollhandlingar. Som revisor har vi ei rolle som ekstern og uavhengig kontrollør av økonomisk informasjon, slik at dei ulike brukarane skal kunne ha tillit til den informasjon ei verksemd gir frå seg. Hovden & Vatne er med å setje ein høg etisk standard i bransjen og legg også vekt på å vere fleksible og yte ein ekstra service overfor våre kundar.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2018

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 1081 0591 028
Leder annen godtgjørelse--185181172

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter19 70316 85015 30813 97612 808
Annen driftsinntekt10253248225176
Sum driftsinntekter19 71317 10315 55614 20112 984
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader11 0979 1878 9638 3168 302
Herav kun lønn8 9117 7367 4707 0766 606
Ordinære avskrivninger424424382416313
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 0633 6313 3203 4243 050
Driftsresultat4 1293 8612 8902 0451 319
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt187687423
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt2321272532
Sum finansinntekter21089342955
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad35354576117
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader35354576117
Resultat før skatt4 3043 9162 8791 9981 257
Sum skatt1 013827644534286
Ordinært resultat3 2913 0882 2351 463971
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 2913 0882 2351 463971
Ordinært utbytte----750
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----750
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler1 2151 7951 7201 5611 819
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 2151 7951 7201 5611 819
Sum varige driftsmidler1 2151 7951 7201 5611 819
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer---00
Sum finansielle anleggsmidler---00
Sum varelager-----
Kundefordringer3 1672 2331 6552 0212 045
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 4942 6881 9362 2862 294
Sum investeringer3333333333
Kasse/Bank/Post5 8894 1183 1851 9661 445
Sum Kasse/Bank/Post5 8894 1183 1851 9661 445
Sum omløpsmidler9 4166 8385 1544 2853 771
Sum eiendeler10 6318 6336 8745 8465 591
Aksje/Selskapskapital144144144144144
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital148148148148148
Sum opptjent egenkapital4 7553 5652 2772 5421 079
Annen egenkapital4 7553 5652 2772 5421 079
Sum egenkapital4 9043 7132 4252 6901 227
Sum avsetninger til forpliktelser000040
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner000333667
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---0920
Annen langsiktig gjeld---0920
Sum langsiktig gjeld0003331 627
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld199209276122129
Skyldig offentlige avgifter1 2249609301 091784
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 2912 9232 5991 035820
Sum kortsiktig gjeld5 7274 9204 4492 8232 737
Sum gjeld5 7274 9204 4493 1564 364
SUM EGENKAPITAL OG GJELD10 6318 6336 8745 8465 591
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7020079

Bedriftens lenker

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Stengt
Søndag
Stengt

Mer info fra Forvalt

Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar AS

Org nr 987 832 916

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo