Proff
Proff

Hardlife AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr998 277 124
AdresseStorebotn 44a, 5309 Kleppestø

Hardlife AS er et norsk firma og del av en internasjonal gruppe, som selger skuffer og utstyr til anleggsbransjen over hele Europa. Grunnen til våre fantastiske priser er at vi driver med direktesalg. Dette for å kunne holde de laveste priser til våre kunder. Ingen høye kostander som fordyrer - bare gode sterke skuffer og anleggsutstyr. Utstyret er tilpasset norske forhold og vi oppfordrer deg til å sammenligne priser. Vi har prisgaranti!

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn4060000
Leder annen godtgjørelse--00-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter59 60161 80050 12447 50935 630
Annen driftsinntekt---8235
Sum driftsinntekter59 60161 80050 12448 33335 635
Varekostnad41 02032 07132 59335 02025 311
Beholdningsendringer5959 9301 081−1 560124
Lønnskostnader5 6995 4543 3043 6443 564
Herav kun lønn4 8224 7462 8003 1003 029
Ordinære avskrivninger2011671232240
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader7 7246 4775 9345 7124 966
Driftsresultat4 3627 7017 0895 4951 631
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt816213622
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt263771540348255
Sum finansinntekter271787561384277
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad870351499690715
Andre finanskostnader895619601297140
Sum annen finanskostnad895619601297140
Sum finanskostnader1 7829911 106987857
Resultat før skatt2 8517 4976 5444 8921 051
Sum skatt7091 5741 4811 073235
Ordinært resultat2 1425 9235 0623 819816
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 1425 9235 0623 819816
Ordinært utbytte---217-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---217-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler3 8571 39767523922
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 9085426759622
Sum varige driftsmidler1 9085426759622
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige5959 9301 081−1 560124
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer5050---
Sum finansielle anleggsmidler1 949856-142-
Sum varelager27 48426 23116 30211 47310 365
Kundefordringer4513 2331 7964 2998 409
Konsernfordringer-----
Sum fordringer11 4006 2504 6824 62211 527
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post208199139104106
Sum Kasse/Bank/Post208199139104106
Sum omløpsmidler39 09232 68121 12316 19921 998
Sum eiendeler42 95034 07821 79816 43722 019
Aksje/Selskapskapital5005005003030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital5005005003030
Sum opptjent egenkapital20 73818 59712 6748 2764 674
Annen egenkapital20 73818 59712 6748 2764 674
Sum egenkapital21 23819 09713 1748 3064 704
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner937----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld0194---
Annen langsiktig gjeld0194---
Sum langsiktig gjeld937194000
Gjeld til kredittinstitusjoner9 8567 3013 0884 8777 988
Leverandørgjeld8 1252 6051 3804206 924
Skyldig offentlige avgifter1 3912 7222 2291 5061 785
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld694585447255383
Sum kortsiktig gjeld20 77514 7878 6258 13117 315
Sum gjeld21 71114 9818 6258 13117 315
SUM EGENKAPITAL OG GJELD42 95034 07821 79816 43722 019
Garantistillelser-----
Pantstillelser47 94922 00022 00022 00022 000
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7053077

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Stengt
Søndag
Stengt

Stengt i helligdager

Mer info fra Forvalt

Hardlife AS

Org nr 998 277 124

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo