Proff
Proff

Hardanger Breiband AS

Org nr986 453 237
AdresseEvjevegen 11, 5783 Eidfjord

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---240
Leder annen godtgjørelse---0-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 3833 3873 5853 8363 780
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter3 3833 3873 5853 8363 780
Varekostnad2 4292 1152 0221 7821 787
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger889610425388386
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader346531312314247
Driftsresultat−2811318261 3511 360
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt76124
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt39816131150-
Sum finansinntekter405221321534
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad11798524874
Andre finanskostnader-01--
Sum annen finanskostnad-01--
Sum finanskostnader11798534874
Resultat før skatt7549051 4561 291
Sum skatt−869171288290
Ordinært resultat93467341 1681 001
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat93467341 1681 001
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1 2431 3891 5351 6811 836
Sum anleggsmidler8 5608 6138 0025 9705 156
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-1 3691 4531 505354
Maskiner/anlegg/biler7 2145 0444 1951 7721 923
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler033404754
Sum varige driftsmidler7 2146 4465 6893 3242 330
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler0676676103103
Andre fordringer---862887
Sum finansielle anleggsmidler103778778965990
Sum varelager-----
Kundefordringer2722489242 132185
Konsernfordringer-----
Sum fordringer9227021 5042 899471
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 8442 6281 0281 2672 778
Sum Kasse/Bank/Post1 8442 6281 0281 2672 778
Sum omløpsmidler2 7663 3302 5324 1673 249
Sum eiendeler11 32511 94310 53410 1368 405
Aksje/Selskapskapital1 3501 3501 3501 3501 350
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 3501 3501 3501 3501 350
Sum opptjent egenkapital7 1337 0406 9946 2605 092
Annen egenkapital7 1337 0406 9946 2605 092
Sum egenkapital8 4838 3908 3447 6106 442
Sum avsetninger til forpliktelser48134162152147
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 9002 5001 0506001 200
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 9482 6341 2117521 347
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld7548786101 488318
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld141520823
Sum kortsiktig gjeld8959209791 775615
Sum gjeld2 8433 5532 1902 5271 963
SUM EGENKAPITAL OG GJELD11 32511 94310 53410 1368 405
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Hardanger Breiband AS

Org nr 986 453 237

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo