Proff
Proff

Gøran Hansen AS

Org nr811 581 232
Telefon452 39 113
AdresseKapellveien 76 C, 0487 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--000
Leder annen godtgjørelse--0--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter128--017
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter12800017
Varekostnad----0
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader---011
Herav kun lønn--003
Ordinære avskrivninger-03923
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader361282635
Driftsresultat93−12−12−36−51
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-0-01
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt7−892947407
Sum finansinntekter7−902947407
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0-001
Andre finanskostnader-0542-0
Sum annen finanskostnad-0542-0
Sum finanskostnader92−5054380314
Resultat før skatt8−51−260−10942
Sum skatt110−3179
Ordinært resultat−3−51−257−109−37
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−3−51−257−109−37
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler----1
Sum anleggsmidler000414
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--0413
Sum varige driftsmidler--0413
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler----0
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler----0
Sum varelager-----
Kundefordringer1345555
Konsernfordringer-----
Sum fordringer15628323027
Sum investeringer317399441689664
Kasse/Bank/Post265295300305515
Sum Kasse/Bank/Post265295300305515
Sum omløpsmidler7387217721 0241 206
Sum eiendeler7387217721 0281 220
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital6886917419981 107
Annen egenkapital6886917419981 107
Sum egenkapital7187217711 0281 137
Sum avsetninger til forpliktelser----0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld9--−1−1
Skyldig offentlige avgifter---03
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld11111
Sum kortsiktig gjeld2111083
Sum gjeld2111083
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7387217721 0281 220
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Gøran Hansen AS

Org nr 811 581 232

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo