Proff
Proff

Gøran Hansen AS

Org nr811 581 232
Telefon452 39 113
AdresseKapellveien 76 C, 0487 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--000
Leder annen godtgjørelse--0--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter128--017
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter12800017
Varekostnad----0
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader---011
Herav kun lønn--003
Ordinære avskrivninger-03923
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader361282635
Driftsresultat93−12−12−36−51
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-0-01
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt7−892947407
Sum finansinntekter7−902947407
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0-001
Andre finanskostnader-0542-0
Sum annen finanskostnad-0542-0
Sum finanskostnader92−5054380314
Resultat før skatt8−51−260−10942
Sum skatt110−3179
Ordinært resultat−3−51−257−109−37
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−3−51−257−109−37
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler----1
Sum anleggsmidler000414
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--0413
Sum varige driftsmidler--0413
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler----0
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler----0
Sum varelager-----
Kundefordringer1345555
Konsernfordringer-----
Sum fordringer15628323027
Sum investeringer317399441689664
Kasse/Bank/Post265295300305515
Sum Kasse/Bank/Post265295300305515
Sum omløpsmidler7387217721 0241 206
Sum eiendeler7387217721 0281 220
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital6886917419981 107
Annen egenkapital6886917419981 107
Sum egenkapital7187217711 0281 137
Sum avsetninger til forpliktelser----0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld9--−1−1
Skyldig offentlige avgifter---03
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld11111
Sum kortsiktig gjeld2111083
Sum gjeld2111083
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7387217721 0281 220
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Gøran Hansen AS

Org nr 811 581 232

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo