Proff
Proff

Fra Topp til Tå AS

Org nr984 053 754
AdresseNordkappgata 2, 9750 Honningsvåg

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-285419158407
Leder annen godtgjørelse-000-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 7493 9534 5454 4891 867
Annen driftsinntekt064---
Sum driftsinntekter3 7494 0174 5454 4891 867
Varekostnad2 1222 7343 3642 176631
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 0168548261 436662
Herav kun lønn9868358231 423647
Ordinære avskrivninger57767664-
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9599451 015897430
Driftsresultat−404−591−735−84143
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt01−130
Sum finansinntekter12−130
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad7367584220
Andre finanskostnader422813
Sum annen finanskostnad422813
Sum finanskostnader11569664423
Resultat før skatt−518−658−802−124120
Sum skatt-0−906428
Ordinært resultat−518−658−712−18893
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−518−658−712−18893
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler13319026634220
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler13319026634220
Sum varige driftsmidler13319026634220
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager1 7821 2071 6772 167887
Kundefordringer---05
Konsernfordringer-----
Sum fordringer02991123
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post135316678243
Sum Kasse/Bank/Post135316678243
Sum omløpsmidler1 9171 2401 8422 2551 153
Sum eiendeler2 0501 4302 1072 5971 173
Aksje/Selskapskapital275250250250250
Annen innskutt egenkapital-450---
Sum innskutt egenkapital700700250250250
Sum opptjent egenkapital−1 595−1 077−419293481
Annen egenkapital--0293481
Sum egenkapital−895−377−169543731
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner763694955618-
Langsiktig konserngjeld568----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-0350350-
Annen langsiktig gjeld-0350350-
Sum langsiktig gjeld1 3316941 3059680
Gjeld til kredittinstitusjoner05084128-
Leverandørgjeld1 013487422373192
Skyldig offentlige avgifter131293265127101
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld470281135394121
Sum kortsiktig gjeld1 6141 1129711 085441
Sum gjeld2 9451 8062 2762 053441
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 0501 4302 1072 5971 173
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Fra Topp til Tå AS

Org nr 984 053 754

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo