Proff
Proff

Fjord Invest AS

Org nr983 527 833
Telefon950 00 120
AdresseHafstadvegen 25, 6800 Førde

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--0--
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter000--
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter000--
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader000024
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader36411017766
Driftsresultat−36−41−101−77−90
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt25111136
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--01 0830
Sum finansinntekter251111 08436
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad---0-
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad---00
Sum finanskostnader---00
Resultat før skatt−11−30−1001 006−54
Sum skatt--000
Ordinært resultat−11−30−1001 006−54
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−11−30−1001 006−54
Ordinært utbytte534--444-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte534--444-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler--000
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap---00
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer----0
Sum finansielle anleggsmidler---00
Sum varelager-----
Kundefordringer----0
Konsernfordringer-----
Sum fordringer15140-0
Sum investeringer--082913
Kasse/Bank/Post645658710440226
Sum Kasse/Bank/Post645658710440226
Sum omløpsmidler6616727101 269239
Sum eiendeler6616727101 269239
Aksje/Selskapskapital127127127127127
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital127127127127127
Sum opptjent egenkapital0545575675112
Annen egenkapital0545575675112
Sum egenkapital127672702801239
Sum avsetninger til forpliktelser--000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--0--
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld--0--
Annen langsiktig gjeld--0--
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter----0
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld-08240
Sum kortsiktig gjeld534084680
Sum gjeld534084680
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6616727101 269239
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Fjord Invest AS

Org nr 983 527 833

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo