Proff
Proff

Epok AS

Org nr914 085 004
AdresseBygdøy allé 8, 0262 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn----100
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 9892 8745 3541 8822 771
Annen driftsinntekt---3 006-
Sum driftsinntekter5 9892 8745 3544 8892 771
Varekostnad3 7557873 1242 50490
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader277443263208118
Herav kun lønn270434281169143
Ordinære avskrivninger248238378667708
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 5681 3291 3241 2171 634
Driftsresultat14078264293222
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt253920
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt---121
Sum finansinntekter2539141
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1461816145
Andre finanskostnader--18323454
Sum annen finanskostnad--18323454
Sum finanskostnader1461192250199
Resultat før skatt15219825724
Sum skatt33418-5
Ordinært resultat11815645718
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat11815645718
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler2 2292 1402 1415 6536 177
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---3 5833 732
Maskiner/anlegg/biler--0--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 2292 1402 1412 0692 197
Sum varige driftsmidler2 2292 1402 1415 6535 929
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer0---248
Sum finansielle anleggsmidler0---248
Sum varelager808728424323355
Kundefordringer139631364153260
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1691 114364153339
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post125674289483458
Sum Kasse/Bank/Post125674289483458
Sum omløpsmidler1 1022 5151 0769581 153
Sum eiendeler3 3314 6553 2176 6117 330
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital30718817411066
Annen egenkapital30718817411066
Sum egenkapital33721820414096
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---3 3403 340
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0003 3403 340
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 5521 9581 7442 0973 481
Skyldig offentlige avgifter114202844−6
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld----61
Annen kortsiktig gjeld1 2952 4551 223977353
Sum kortsiktig gjeld2 9944 4373 0133 1313 894
Sum gjeld2 9944 4373 0136 4717 234
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 3314 6553 2176 6117 330
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Epok AS

Org nr 914 085 004

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo