Proff
Proff

ENTELIOS AS

Org nr819 449 392
AdresseKjøita 18, 4630 Kristiansand S

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 6841 564---
Leder annen godtgjørelse345171 3801 8431 188

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter10 532 0566 083 1511 694 5113 098 0593 336 069
Annen driftsinntekt8 58110 62318 07510 8617 816
Sum driftsinntekter10 540 6376 093 7741 712 5863 108 9203 343 885
Varekostnad9 884 4575 895 0091 569 4302 985 2863 249 094
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader43 72334 80828 84525 14331 300
Herav kun lønn33 10626 92522 34020 59323 419
Ordinære avskrivninger8601 7753 1343 9773 977
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader90 90066 62360 22957 21947 116
Driftsresultat520 69695 55850 94937 29412 398
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt28 3631 6411 8453 2645 103
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt0---0
Sum finansinntekter28 3631 6411 8453 2645 103
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad29 9228 2702 2543 8533 483
Andre finanskostnader6 7965 1343 3912 4061 108
Sum annen finanskostnad6 7965 1343 3912 4061 108
Sum finanskostnader36 71813 4035 6446 2594 590
Resultat før skatt512 34183 79647 15034 29912 910
Sum skatt113 00318 57410 3767 6565 480
Ordinært resultat399 33865 22236 77426 6437 430
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat399 33865 22236 77426 6437 430
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler744 64564 67741 39444 89969 526
Sum anleggsmidler745 04365 25542 18147 07069 766
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler39857878692241
Sum varige driftsmidler39857878692241
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer--02 079-
Sum finansielle anleggsmidler--02 079-
Sum varelager-----
Kundefordringer2 602 8582 334 587871 2421 016 791834 629
Konsernfordringer3 928 093115 69725 389146 1265 436
Sum fordringer6 530 9512 450 284979 3111 213 064945 147
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post194 154190 2089 57124 136605 546
Sum Kasse/Bank/Post194 154190 2089 57124 136605 546
Sum omløpsmidler6 725 1062 640 492988 8821 237 2011 550 693
Sum eiendeler7 470 1492 705 7471 031 0631 284 2701 620 459
Aksje/Selskapskapital100 000100 000100 000100 000100 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital225 000225 000225 000225 000225 000
Sum opptjent egenkapital508 003109 79146 06241 73041 994
Annen egenkapital508 003109 79146 06241 73041 994
Sum egenkapital733 003334 791271 062266 730266 994
Sum avsetninger til forpliktelser6 9785 7113 9193 3255 789
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld6 9785 7113 9193 3255 789
Gjeld til kredittinstitusjoner-0147 56057 8300
Leverandørgjeld1 036 579760 646489 439471 901355 128
Skyldig offentlige avgifter12 510170 29413 97659 50354 392
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld74 78037 69959 35690 092121 110
Annen kortsiktig gjeld4 812 4681 315 49845 750333 408778 820
Sum kortsiktig gjeld6 730 1682 365 245756 0811 014 2151 347 676
Sum gjeld6 737 1462 370 956760 0011 017 5401 353 466
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7 470 1492 705 7471 031 0631 284 2701 620 459
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

ENTELIOS AS

Org nr 819 449 392

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo