Proff
Proff

Eks Serv AS

Org nr911 566 923
AdresseHeggeliveien 40, 0375 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

01.01.2017

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

31.12.2017

LEDERLØNN

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter8 65611 00910 5439 5608 472
Annen driftsinntekt----0
Sum driftsinntekter8 65611 00910 5439 5608 472
Varekostnad-027750
Beholdningsendringer----0
Lønnskostnader11111
Herav kun lønn44400
Ordinære avskrivninger0611159
Nedskrivning--0--
Andre driftskostnader118180246289203
Driftsresultat8 53710 82210 2589 1808 259
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----0
Inntekt på investering i datterselskap----0
Sum annen renteinntekt517136-0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----0
Sum annen finansinntekt8 7659 9375288412 882
Sum finansinntekter8 7709 9556648412 883
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-150149-0
Andre finanskostnader1 5393 2063 4152 8082 627
Sum annen finanskostnad1 5393 2063 4152 8082 627
Sum finanskostnader1 5393 5164 2532 8082 627
Resultat før skatt15 76717 2616 6707 2138 515
Sum skatt1 8831 8622 0942 1901 940
Ordinært resultat13 88415 3994 5755 0246 575
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært----0
Årsresultat13 88415 3994 5755 0246 575
Ordinært utbytte5 600----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte5 600----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2021-122020-122019-122018-122017-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler000-0
Sum anleggsmidler4354354411 0741 589
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-061732
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--0--
Sum varige driftsmidler-061732
Aksjer/Investeringer i datterselskap000--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----0
Investeringer i aksjer og andeler435435435435435
Andre fordringer--06221 122
Sum finansielle anleggsmidler4354354351 0571 557
Sum varelager----0
Kundefordringer785891 9191 5942 185
Konsernfordringer-----
Sum fordringer28 19226 26623 23418 02717 549
Sum investeringer16 76912 2467 3739 8538 885
Kasse/Bank/Post4 4562 5996 7296 7294 878
Sum Kasse/Bank/Post4 4562 5996 7296 7294 878
Sum omløpsmidler49 41741 11137 33634 61031 311
Sum eiendeler49 85241 54637 77735 68432 901
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital45 25736 97326 62424 44922 026
Annen egenkapital45 25736 97326 62424 44922 026
Sum egenkapital45 28737 00326 65424 47922 056
Sum avsetninger til forpliktelser00001
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld----0
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00001
Gjeld til kredittinstitusjoner-07 6247 5467 264
Leverandørgjeld1 3991 4001 4021 4001 416
Skyldig offentlige avgifter11111
Ordinært utbytte5 600----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte5 600----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 2811 280266223
Sum kortsiktig gjeld4 5644 54311 12311 20510 844
Sum gjeld4 5644 54311 12311 20510 845
SUM EGENKAPITAL OG GJELD49 85241 54637 77735 68432 901
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Eks Serv AS

Org nr 911 566 923

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo