Proff
Proff

Bygg & Drift AS

Org nr916 025 165
Telefon904 14 722
AdresseSkaulia 10, 3474 Åros

Vi er et firma som utfører Vaktmestertjenester for små og store sameier, borettslag, næringsbygg og rekkehus i Asker & Bærum

Bygg&Drift AS tilbyr vaktmestertjenester og håndverkertjenester til borettslag, sameier og næring i Asker, Bærum, Drammen og Lier. Vi er et firma med fokus på kvalitet, god service og personlig oppfølging.
Vi er opptatt av kvalitet, og legger stor vekt på kundens behov og ønsker. Våre kunder oppfatter oss som en profesjonell og seriøs aktør som leverer til avtalt tid og pris.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-224168157132
Leder annen godtgjørelse-4444

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2 8942 8251 4806002 213
Annen driftsinntekt013---
Sum driftsinntekter2 8942 8391 4806002 213
Varekostnad57677640951242
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 4621 1105712751 577
Herav kun lønn-9254592111 317
Ordinære avskrivninger101771055
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader530693332131683
Driftsresultat225183158137−295
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00-00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter00-00
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad26190412
Andre finanskostnader-0011
Sum annen finanskostnad-0011
Sum finanskostnader26190512
Resultat før skatt199164158132−307
Sum skatt9----
Ordinært resultat190164158132−307
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat190164158132−307
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler4184954549
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler205----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2134954549
Sum varige driftsmidler4184954549
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer20370075102
Konsernfordringer132116998257
Sum fordringer409208124157180
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post15018612329102
Sum Kasse/Bank/Post15018612329102
Sum omløpsmidler559394248186281
Sum eiendeler977890293189290
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital−11−11−11−11−11
Sum innskutt egenkapital1919191919
Sum opptjent egenkapital−31−221−385−543−675
Annen egenkapital0----
Sum egenkapital−12−202−366−524−656
Sum avsetninger til forpliktelser9----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner292345--30
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld3003450030
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld20731019
Skyldig offentlige avgifter1481709895193
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld521504551618713
Sum kortsiktig gjeld689747659713916
Sum gjeld9891 092659713946
SUM EGENKAPITAL OG GJELD977890293189290
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7024914

Åpningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00

Mer info fra Forvalt

Bygg & Drift AS

Org nr 916 025 165

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo