Proff
Proff
Enheten er meldt konkurs 24.01.2019

BR-Leker

Org nr991 492 704
AdresseKlokkergårdveien 32, 1711 Sarpsborg

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2017-062016-062015-062014-062013-06
Startdato

01.07.2016

01.07.2015

01.07.2014

01.07.2013

01.07.2012

Sluttdato

30.06.2017

30.06.2016

30.06.2015

30.06.2014

30.06.2013

LEDERLØNN

2017-062016-062015-062014-062013-06
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn0-000
Leder annen godtgjørelse0-0-0

RESULTATREGNSKAP

2017-062016-062015-062014-062013-06
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter852 662895 026845 106778 385761 837
Annen driftsinntekt00000
Sum driftsinntekter852 662895 026845 106778 385761 837
Varekostnad490 545542 469542 611390 318364 534
Beholdningsendringer00000
Lønnskostnader132 533124 235117 114114 150112 380
Herav kun lønn114 096107 380101 08899 08798 706
Ordinære avskrivninger17 68816 65812 16312 44917 978
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader186 324184 813147 865235 578224 720
Driftsresultat25 57326 85125 35325 89142 226
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern00000
Inntekt på investering i datterselskap00000
Sum annen renteinntekt3016612 3801 382495
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap00000
Sum annen finansinntekt00000
Sum finansinntekter3016612 3801 382495
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3 481451160450
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad00000
Sum finanskostnader3 481451160450
Resultat før skatt22 39327 06027 57327 22942 721
Sum skatt7 0668 4138 2578 70513 609
Ordinært resultat15 32718 64819 31618 52429 112
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært00000
Årsresultat15 32718 64819 31618 52429 112
Ordinært utbytte20 000175 000---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte20 000175 000---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2017-062016-062015-062014-062013-06
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill52 68857 67962 63867 59772 556
Sum immaterielle midler61 34567 73868 49775 00879 476
Sum anleggsmidler102 758103 30394 84993 363100 709
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler41 41335 56426 35218 35521 234
Sum varige driftsmidler41 41335 56426 35218 35521 234
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige00000
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00000
Sum varelager147 753126 60994 62689 59780 790
Kundefordringer103876135005 337
Konsernfordringer-----
Sum fordringer35112 3149465496 508
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post2 90810 91157 56696 129117 713
Sum Kasse/Bank/Post2 90810 91157 56696 129117 713
Sum omløpsmidler151 012149 833153 138186 274205 011
Sum eiendeler253 770253 136247 986279 637305 720
Aksje/Selskapskapital500500500500500
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 0001 0001 0001 0001 000
Sum opptjent egenkapital12 17616 848177 880158 564140 040
Annen egenkapital12 17616 848177 880158 564140 040
Sum egenkapital13 17617 848178 880159 564141 040
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld3 8073 6953 28000
Annen langsiktig gjeld3 8073 6953 280--
Sum langsiktig gjeld3 8073 6953 28000
Gjeld til kredittinstitusjoner71 937----
Leverandørgjeld3 53611 64011 2778 6921 960
Skyldig offentlige avgifter24 55819 02618 43816 53722 141
Ordinært utbytte20 000175 000---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte20 000175 000---
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld110 09720 89032 12883 343127 222
Sum kortsiktig gjeld236 788231 59265 826120 074164 680
Sum gjeld240 594235 28869 107120 074164 680
SUM EGENKAPITAL OG GJELD253 770253 136247 986279 637305 720
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

BR-Leker

Org nr 991 492 704

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo