Proff
Proff

BODØ RENHOLD AS

Org nr926 426 028
Telefon455 02 394
AdresseHavnegata 3, 8006 Bodø
Bodø Renhold AS er et nytt og ambisiøst renholdsbyrå i Bodø og omegn. Våre medarbeidere har mange års erfaring i renholdsbransjen og vi vet hva som skal til for å gjøre kunden fornøyd. Har du behov for rengjøring? Vi leverer tjenester til både bedrifter og privatpersoner, og håper du vil være den neste! Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter9 9395 2022 182
Annen driftsinntekt27320
Sum driftsinntekter10 2125 2042 182
Varekostnad341302275
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader6 5282 879253
Herav kun lønn5 9462 608201
Ordinære avskrivninger495325
Nedskrivning---
Andre driftskostnader3 0361 8971 097
Driftsresultat25874532
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt411
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt---
Sum finansinntekter411
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad7131
Andre finanskostnader---
Sum annen finanskostnad---
Sum finanskostnader7131
Resultat før skatt25662531
Sum skatt9518123
Ordinært resultat16145408
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat16045408
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler08-
Sum anleggsmidler136158133
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler563253
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler254880
Sum varige driftsmidler8280133
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer5470-
Sum finansielle anleggsmidler5470-
Sum varelager---
Kundefordringer1 040552265
Konsernfordringer---
Sum fordringer1 289613270
Sum investeringer0--
Kasse/Bank/Post718534378
Sum Kasse/Bank/Post718534378
Sum omløpsmidler2 0061 147648
Sum eiendeler2 1421 305781
Aksje/Selskapskapital303030
Annen innskutt egenkapital−6−6−6
Sum innskutt egenkapital242424
Sum opptjent egenkapital613453408
Annen egenkapital613453408
Sum egenkapital638478433
Sum avsetninger til forpliktelser0-0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld000
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld10723090
Skyldig offentlige avgifter671326116
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld63824619
Sum kortsiktig gjeld1 504827348
Sum gjeld1 504827348
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 1421 305781
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7037107

Bedriftens lenker


Autorisasjoner


Åpningstider

Mandag
8:00 - 20:00
Tirsdag
8:00 - 20:00
Onsdag
8:00 - 20:00
Torsdag
8:00 - 20:00
Fredag
8:00 - 20:00

Mer info fra Forvalt

BODØ RENHOLD AS

Org nr 926 426 028

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo