Proff
Proff

Bm. Consult AS

Org nr998 041 090
Adresse9163 Jøkelfjord

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-0141078
Leder annen godtgjørelse-0000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter80288256415218
Annen driftsinntekt024562256
Sum driftsinntekter80313313436274
Varekostnad0612070
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0682268214
Herav kun lønn-077266214
Ordinære avskrivninger7745176925
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader152151122180149
Driftsresultat−14910580−81−184
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3----
Sum finansinntekter3-000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad04220
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader04220
Resultat før skatt−14710178−83−184
Sum skatt0----
Ordinært resultat−14710178−83−184
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−14710178−83−184
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill0----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler209286315548569
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00171--
Maskiner/anlegg/biler014--0
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler209272144548569
Sum varige driftsmidler209286315548569
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer0----
Sum finansielle anleggsmidler0----
Sum varelager-----
Kundefordringer0125--0
Konsernfordringer-----
Sum fordringer14127513225
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7049133977
Sum Kasse/Bank/Post7049133977
Sum omløpsmidler841766471101
Sum eiendeler293462378619670
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital−9−9−9−9−9
Sum innskutt egenkapital1919191919
Sum opptjent egenkapital−6780−21−99−16
Annen egenkapital080--0
Sum egenkapital−4899−2−803
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner322322322570638
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld--0100
Annen langsiktig gjeld--0100
Sum langsiktig gjeld322322322579638
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld61944152
Skyldig offentlige avgifter0701913
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1315148515
Sum kortsiktig gjeld19415811930
Sum gjeld341363380699667
SUM EGENKAPITAL OG GJELD293462378619670
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Bm. Consult AS

Org nr 998 041 090

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo