Proff
Proff

Birkeland Klinikken AS

Org nr918 808 647
AdresseMosfjellveien 21, 4760 Birkeland

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--394360468
Leder annen godtgjørelse--444

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 2191 5941 7151 8201 551
Annen driftsinntekt735295201--
Sum driftsinntekter1 9541 8891 9151 8201 551
Varekostnad5273353527
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader628769507462542
Herav kun lønn542664441403473
Ordinære avskrivninger28822221018089
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader797929689692488
Driftsresultat189−105474450405
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0-000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter0-000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad90589812042
Andre finanskostnader08897
Sum annen finanskostnad08897
Sum finanskostnader906710613049
Resultat før skatt100−172368321356
Sum skatt16−20817175
Ordinært resultat84−152287250281
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat84−152287250281
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill02040--
Sum immaterielle midler02040--
Sum anleggsmidler2 9193 1342 6723 348810
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2 2092 2962 3822 469-
Maskiner/anlegg/biler-17222916714
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler71164620712795
Sum varige driftsmidler2 9193 1142 6323 348810
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer-1456310
Konsernfordringer----39
Sum fordringer8636846289
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post12176368107386
Sum Kasse/Bank/Post12176368107386
Sum omløpsmidler207112452169474
Sum eiendeler3 1263 2463 1243 5171 284
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital−16−16−16−16−16
Sum innskutt egenkapital6060606060
Sum opptjent egenkapital711627779492242
Annen egenkapital711627779492242
Sum egenkapital771687839552302
Sum avsetninger til forpliktelser16-204948
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 9132 1111 7522 503782
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld140180180180-
Annen langsiktig gjeld140180180180-
Sum langsiktig gjeld2 0682 2911 9522 732830
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1141151
Skyldig offentlige avgifter7651362966
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld9721618512958
Sum kortsiktig gjeld287268333232152
Sum gjeld2 3552 5592 2852 965982
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 1263 2463 1243 5171 284
Garantistillelser-00--
Pantstillelser-00--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Birkeland Klinikken AS

Org nr 918 808 647

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo