Proff
Proff

Bas Kommunikasjon AS

Org nr982 607 043

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 8481 8941 6892 0152 015
Leder annen godtgjørelse149147206160160

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter166 220149 490144 974166 609160 343
Annen driftsinntekt−966723--
Sum driftsinntekter166 124149 557144 997166 609160 343
Varekostnad92 82877 54071 69582 22872 038
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader51 54952 50149 71070 04567 747
Herav kun lønn40 29341 64539 44058 08852 859
Ordinære avskrivninger4 5715 2404 9394 8004 691
Nedskrivning000--
Andre driftskostnader11 30912 12414 25617 51417 259
Driftsresultat5 8682 1524 397−7 979−1 391
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt323-234479
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt35311−298
Sum finansinntekter509183742176
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad338956563713
Andre finanskostnader225786215849
Sum annen finanskostnad225786215849
Sum finanskostnader22846762779563
Resultat før skatt6 1491 7023 807−8 731−1 277
Sum skatt1 285299877−1 900−247
Ordinært resultat4 8641 4042 930−6 831−1 031
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 8641 4042 930−6 831−1 031
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-0---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill08683 4726 0768 680
Sum immaterielle midler9 8316 7057 75611 08110 218
Sum anleggsmidler12 1539 1469 61613 39311 332
Tomter, bygninger og annen fast eiendom000--
Maskiner/anlegg/biler000--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1 8121 9311 8602 3121 114
Sum varige driftsmidler1 8121 9311 8602 3121 114
Aksjer/Investeringer i datterselskap00---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler510510---
Sum varelager901732 1081 4222 035
Kundefordringer19 90915 35017 28818 81825 909
Konsernfordringer8 13812 1949 609--
Sum fordringer36 67833 36730 63222 74527 905
Sum investeringer00-0-
Kasse/Bank/Post000--
Sum Kasse/Bank/Post000--
Sum omløpsmidler36 76833 54032 74024 16629 940
Sum eiendeler48 92142 68642 35637 56041 272
Aksje/Selskapskapital137137137137137
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3 0293 6694 6924 6924 692
Sum opptjent egenkapital00418−2 5134 318
Annen egenkapital000−2 5134 318
Sum egenkapital3 0293 6695 1102 1799 011
Sum avsetninger til forpliktelser7 4287 1306 0865 2344 399
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld7 4287 1306 0865 2344 399
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld5 8775 5819 4857 75110 260
Skyldig offentlige avgifter5 3515 4395 7026 4747 679
Kortsiktig konserngjeld7 0573 647---
Annen kortsiktig gjeld20 18017 22015 97415 9229 924
Sum kortsiktig gjeld38 46431 88731 16130 14727 862
Sum gjeld45 89239 01737 24635 38032 261
SUM EGENKAPITAL OG GJELD48 92142 68642 35637 56041 272
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Bas Kommunikasjon AS

Org nr 982 607 043

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo