Proff
Proff

Bare Flyt AS

Org nr916 944 896
AdresseStockfleths gate 51, 0461 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--323320
Leder annen godtgjørelse--000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 1264 8474 7415 3164 209
Annen driftsinntekt2 502832762654273
Sum driftsinntekter8 6285 6795 5035 9694 481
Varekostnad9505004586431 072
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 4023 2602 2333 0012 832
Herav kun lønn3 7542 7601 8282 5672 435
Ordinære avskrivninger528465704300374
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 9714 1054 0974 2953 858
Driftsresultat−2 223−2 651−1 988−2 269−3 654
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt01012
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt00000
Sum finansinntekter01112
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad321255238200144
Andre finanskostnader12507
Sum annen finanskostnad12507
Sum finanskostnader322257243200151
Resultat før skatt−2 545−2 907−2 231−2 468−3 803
Sum skatt02 165−489−555−808
Ordinært resultat−2 545−5 072−1 742−1 914−2 996
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−2 545−5 072−1 742−1 914−2 996
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler--2 1651 6951 140
Sum anleggsmidler3 3663 8616 4615 5664 743
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler--1 2931 2901 290
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3 2323 7272 8682 5812 313
Sum varige driftsmidler3 2323 7274 1613 8713 603
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer135135135--
Sum finansielle anleggsmidler135135135--
Sum varelager782882738
Kundefordringer1388969069351
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 2841 195274951544
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post685268257564320
Sum Kasse/Bank/Post685268257564320
Sum omløpsmidler2 0471 4916131 589872
Sum eiendeler5 4145 3527 0747 1545 615
Aksje/Selskapskapital47047047047032
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital2 3762 3762 3762 376531
Sum opptjent egenkapital−15 260−12 715−7 809−6 049−4 135
Annen egenkapital--000
Sum egenkapital−12 884−10 339−5 433−3 673−3 604
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1533566688652 085
Langsiktig konserngjeld7 7415 048---
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld4 5773 9015 9134 7852 040
Annen langsiktig gjeld4 5773 9015 9134 7852 040
Sum langsiktig gjeld12 4719 3056 5815 6504 125
Gjeld til kredittinstitusjoner----0
Leverandørgjeld1 3727351 011782872
Skyldig offentlige avgifter251273223314301
Kortsiktig konserngjeld01 0242242201 519
Annen kortsiktig gjeld4 2044 3544 4683 8612 403
Sum kortsiktig gjeld5 8276 3865 9265 1775 094
Sum gjeld18 29715 69212 50710 8279 219
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 4145 3527 0747 1545 615
Garantistillelser--000
Pantstillelser--000
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Bare Flyt AS

Org nr 916 944 896

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo