Proff
Proff

Aventus Green Technology AS

Org nr923 457 216
AdresseOsloveien 16B, 7374 Røros

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

05.09.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn----
Leder annen godtgjørelse----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter0685--
Annen driftsinntekt----
Sum driftsinntekter068500
Varekostnad----
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader00--
Herav kun lønn00--
Ordinære avskrivninger----
Nedskrivning----
Andre driftskostnader1942 0001 5381 006
Driftsresultat−194−1 316−1 538−1 006
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt0−210
Sum finansinntekter0−210
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad4529--
Andre finanskostnader03--
Sum annen finanskostnad03--
Sum finanskostnader4532--
Resultat før skatt−240−1 349−1 536−1 005
Sum skatt0338−338−221
Ordinært resultat−240−1 687−1 198−784
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat−240−1 687−1 198−784
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag---−784

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler00338-
Sum anleggsmidler003380
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----
Maskiner/anlegg/biler----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler----
Sum varige driftsmidler----
Aksjer/Investeringer i datterselskap----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer----
Sum finansielle anleggsmidler----
Sum varelager----
Kundefordringer----
Konsernfordringer--01 005
Sum fordringer0113451 005
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post362115180
Sum Kasse/Bank/Post362115180
Sum omløpsmidler362228641 006
Sum eiendeler3622284021 006
Aksje/Selskapskapital100100100100
Annen innskutt egenkapital----
Sum innskutt egenkapital100100100100
Sum opptjent egenkapital−3 125−2 886−1 198-
Annen egenkapital-0−1 198-
Sum egenkapital−3 025−2 786−1 098100
Sum avsetninger til forpliktelser00--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner----
Langsiktig konserngjeld-1 8551 500-
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld2 355---
Annen langsiktig gjeld2 355---
Sum langsiktig gjeld2 3551 8551 5000
Gjeld til kredittinstitusjoner----
Leverandørgjeld1 0321 159-906
Skyldig offentlige avgifter----
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld--0-
Sum kortsiktig gjeld1 0321 1590906
Sum gjeld3 3873 0141 500906
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3622284021 006
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Aventus Green Technology AS

Org nr 923 457 216

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo