Proff
Proff

Arctic Lines Transport & Logistics AS

Org nr924 824 948
AdresseNansetgata 161, 3271 Larvik

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2021-122020-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2021-122020-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2021-122020-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter1 815-
Annen driftsinntekt--
Sum driftsinntekter1 815-
Varekostnad--
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader800-
Herav kun lønn800-
Ordinære avskrivninger--
Nedskrivning--
Andre driftskostnader966-
Driftsresultat49-
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt--
Sum finansinntekter--
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad--
Andre finanskostnader--
Sum annen finanskostnad--
Sum finanskostnader--
Resultat før skatt490
Sum skatt--
Ordinært resultat490
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat490
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2021-122020-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler--
Sum anleggsmidler00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--
Sum varige driftsmidler--
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer--
Sum finansielle anleggsmidler--
Sum varelager--
Kundefordringer345-
Konsernfordringer--
Sum fordringer345-
Sum investeringer-30
Kasse/Bank/Post30-
Sum Kasse/Bank/Post30-
Sum omløpsmidler37530
Sum eiendeler37530
Aksje/Selskapskapital37530
Annen innskutt egenkapital--
Sum innskutt egenkapital37530
Sum opptjent egenkapital--
Annen egenkapital--
Sum egenkapital37530
Sum avsetninger til forpliktelser--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld--
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld00
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld--
Skyldig offentlige avgifter--
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld--
Sum kortsiktig gjeld--
Sum gjeld00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD37530
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Arctic Lines Transport & Logistics AS

Org nr 924 824 948

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo