Proff
Proff

Antonsen Anlegg AS

Org nr927 919 729
AdresseKalaveien 11A, 1739 Borgenhaugen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2021-12
Startdato

20.07.2021

Sluttdato

31.12.2021

LEDERLØNN

2021-12
ValutaNOK
Lønn-
Leder annen godtgjørelse-

RESULTATREGNSKAP

2021-12
ValutaNOK
Sum salgsinntekter890
Annen driftsinntekt150
Sum driftsinntekter1 040
Varekostnad26
Beholdningsendringer-
Lønnskostnader90
Herav kun lønn78
Ordinære avskrivninger2
Nedskrivning-
Andre driftskostnader40
Driftsresultat882
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-
Inntekt på investering i datterselskap-
Sum annen renteinntekt0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-
Sum annen finansinntekt-
Sum finansinntekter0
Nedskrivning fin. anleggsmidler-
Sum annen rentekostnad-
Andre finanskostnader-
Sum annen finanskostnad-
Sum finanskostnader-
Resultat før skatt882
Sum skatt194
Ordinært resultat688
Ekstraordinære inntekter-
Ekstraordinære kostnader-
Skatt ekstraordinært-
Årsresultat688
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Konsernbidrag-

BALANSEREGNSKAP

2021-12
ValutaNOK
Goodwill-
Sum immaterielle midler-
Sum anleggsmidler95
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-
Maskiner/anlegg/biler-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler95
Sum varige driftsmidler95
Aksjer/Investeringer i datterselskap-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-
Investeringer i aksjer og andeler-
Andre fordringer-
Sum finansielle anleggsmidler-
Sum varelager-
Kundefordringer692
Konsernfordringer-
Sum fordringer695
Sum investeringer-
Kasse/Bank/Post301
Sum Kasse/Bank/Post301
Sum omløpsmidler996
Sum eiendeler1 091
Aksje/Selskapskapital30
Annen innskutt egenkapital-
Sum innskutt egenkapital30
Sum opptjent egenkapital688
Annen egenkapital688
Sum egenkapital718
Sum avsetninger til forpliktelser5
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-
Langsiktig konserngjeld-
Ansvarlig lånekapital-
Sum annen langsiktig gjeld-
Annen langsiktig gjeld-
Sum langsiktig gjeld5
Gjeld til kredittinstitusjoner-
Leverandørgjeld-
Skyldig offentlige avgifter87
Kortsiktig konserngjeld-
Annen kortsiktig gjeld91
Sum kortsiktig gjeld368
Sum gjeld373
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 091
Garantistillelser-
Pantstillelser-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Antonsen Anlegg AS

Org nr 927 919 729

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo